Pamiętamy

Kotka, która odeszła. Na zawsze w naszej pamięci.

 
© Copyright by FriendlyRagdoll 2010